Vår anläggning

En säkert plats att erfara risker och utvecklas

Våra olika byggnader

Vår anläggning består av en trafikövningsplats, säkerhetshall och byggnad med bland annat utbildningssalar.

Vår trafikövningsplats

Här ges du möjligheten att på ett säkert sätt manövrera bilen i annars riskfyllda situationer.

Vår säkerhetshall

Med vältbil, krockvåg och krocksläde får du med upplevelser och diskussioner förståelse för hur olyckor påverkar såväl förare som passagerare, men också lösa föremål.

Våra utbildningslokaler

Här bidrar vi med bra miljöer att reflektera och föra diskussioner om risker i trafiken.